• RM

Piagam Korporat

Pengenalan

Koperasi Kakitangan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia Berhad (KOPPEMA) ditubuhkan pada 27 Mei 2011. Koppema dan undang-undang kecilnya telah diluluskan pada Mesyuarat Agung permulaan pada 14 April 2011 dan didaftarkan sebagai sebuah koperasi asas dengan liabiliti terhad dibawah subseksyen 7 (1) Akta Koperasi 1993.


Koppema kini beralamat di Aras 6, No.2, Menara 1, Jalan P 5/6, Presint 5, 62200 Purajaya, Malaysia. Fungsi utama Koppema adalah kredit. Koppema mempunyai anggota seramai 366 orang dan 2 anak syarikat iaitu Malaysian Travel Business dan Lambaian Maya.


Objektif

 • Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan melalui pemantapan keupayaan dan kapasiti organisasi.
 • Meningkatkan kecemerlangan organisasi dengan memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni.
 • Mempertingkatkan kepuasan pelanggan dalam semua aktiviti koperasi.
 • Menawarkan kerjasama antara anggota yang mempunyai kepakaran dan kemahiran tertentu dan bersama-sama mengukuhkan sosio-ekonomi secara holistik dengan mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan anggota terlibat dan koperasi sendiri.


Misi & Visi

Misi

 • Menyediakan perkhidmatan, faedah dan pulangan terbaik kepada pelanggan dan anggota.
 • Memperolehi pulangan maksima dan mampam kepada koperasi.
 • Membangunkan sektor pelancongan berkualiti, berdaya saing dan kondusif.
 • Mengenal pasti peluang-peluang perniagaan pelancongan yang berdaya  maju dalam dan luar negara serta memberikan pulangan yang tinggi.
 • Menwujudkan pengurusan yang cekap, progresif, telus, berdisiplin dan berdaya saing.

Visi

 • Ke arah menjadi pemacu utama sektor pelancongan di Malaysia menjelang tahun 2030 (selaras dengan Dasar Koperasi 2020).

Piagam Pelanggan

Kami Berjanji :-

 • Memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan menjaga kebajikan anggota-anggota kami mengikut garis panduan yang ditetapkan.
 • Menguruskan pinjaman kredit kepada anggota dalam tempoh tidak lebih dari satu bulan daripada tarikh permohonan diterima.
 • Mengadakan Mesyuarat Agung mengikut tempoh yang telah ditetapkan.
 • Membuat bayaran dividen kepada anggota dalam tempoh 14 hari bekerja selepas mesyuarat agung diadakan.